Βρέθηκε στην περιοχή: Καλαμάτα

Είδος τραύματος: Τραύματα σε κεφάλι & καβούκι

Ιστορικό: