Βρέθηκε στην περιοχή: Κεφαλονιά

Είδος τραύματος: Κατάποση πετονιάς

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ