Βρέθηκε στην περιοχή: Κεφαλονιά

Είδος τραύματος: Κατάποση πετονιάς

Ιστορικό: