Βρέθηκε στην περιοχή: Μεσολόγγι

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Ιστορικό: