Βρέθηκε στην περιοχή: Κεφαλονιά

Είδος τραύματος: Τραύμα στο πτερύγιο

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Προετοιμασία επανένταξης