Βρέθηκε στην περιοχή: Κυπαρισσία

Είδος τραύματος: Τραύματα στο καβούκι

Ιστορικό: