Βρέθηκε στην περιοχή: Λέρος

Είδος τραύματος: Άγνωστο

Ιστορικό: