Βρέθηκε στην περιοχή: Ζάκυνθος

Είδος τραύματος: Πνευμονική μόλυνση

Ιστορικό: