Βρέθηκε στην περιοχή: Ιερισσός

Είδος τραύματος: Εξάντληση λόγω κατάποσης πετρελαίου

Ιστορικό: