Βρέθηκε στην περιοχή: Μήλος

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Ιστορικό: