Βρέθηκε στην περιοχή: Βοιωτία

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Ιστορικό: