Βρέθηκε στην περιοχή: Κατάκολο

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Ιστορικό: