Βρέθηκε στην περιοχή: Ύδρα

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Ιστορικό: