Βρέθηκε στην περιοχή: Νάξος

Είδος τραύματος: Άγνωστο

Ιστορικό: