Βρέθηκε στην περιοχή: Αγιόκαμπος

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ