Βρέθηκε στην περιοχή: Ηλεία

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ