Βρέθηκε στην περιοχή: Ηλεία

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Ιστορικό:

Υιοθέτης: Will Sullivan

Περίοδος Υιοθεσίας: από 01-02-2019 έως 28-02-2019