Βρέθηκε στην περιοχή: Ηλεία

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Ιστορικό:

Υιοθέτης: Χριστιάννα Πάλλη

Περίοδος Υιοθεσίας: από 01-12-2018 έως 31-12-2018