Βρέθηκε στην περιοχή: Φαλάσαρνα

Είδος τραύματος: Τραύμα σε κεφάλι & πτερύγια

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ