Βρέθηκε στην περιοχή: Φαλάσαρνα

Είδος τραύματος: Τραύμα σε κεφάλι & πτερύγια

Ιστορικό:

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ