Βρέθηκε στην περιοχή: Φλοίσβος

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Ιστορικό:

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ