Βρέθηκε στην περιοχή: Μπάλος, Γραμβούσα

Είδος τραύματος: Κατάποση αγκιστριού & πετονιάς

Ιστορικό:

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ