Βρέθηκε στην περιοχή: Χαλκιδική

Είδος τραύματος: Άγνωστο

Ιστορικό: