Βρέθηκε στην περιοχή: Ρέθυμνο

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Ιστορικό:

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ