Βρέθηκε στην περιοχή: Κρήτη

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Ιστορικό:

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ