Βρέθηκε στην περιοχή: Σαλαμίνα

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Ιστορικό:

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ