Βρέθηκε στην περιοχή: Ελληνικό

Είδος τραύματος: Τραύμα στο καβούκι

Ιστορικό:

Υιοθέτης: Institut Montana

Περίοδος Υιοθεσίας: από 01-07-2018 έως 31-12-2018