Βρέθηκε στην περιοχή: Ελληνικό

Είδος τραύματος: Τραύμα στο καβούκι

Κατάσταση: Ανάρρωση

Υιοθέτης: Bluedot Associates Ltd
Περίοδος Υιοθεσίας: από 01-06-2020 έως 31-07-2020