Βρέθηκε στην περιοχή: Ελληνικό

Είδος τραύματος: Τραύμα στο καβούκι

Κατάσταση: Ανάρρωση