Βρέθηκε στην περιοχή: Λευκάδα

Είδος τραύματος: Αδυναμία επίπλευσης

Ιστορικό: