Βρέθηκε στην περιοχή: Ζάκυνθος

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι, κατάποση αγκιστριού & πετονιάς

Ιστορικό:

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ