Βρέθηκε στην περιοχή: Καλαμάτα

Είδος τραύματος: Πνευμονική μόλυνση

Ιστορικό: Ο «Βασίλης», μια αρσενική καρέτα με μήκος καβουκιού 81εκ. και βάρος 45 κιλά ήρθε στις 9 Αυγούστου 2017 από την Καλαμάτα. Δεν είχε κάποιο εμφανές τραύμα όμως η ιατρική εξέταση και οι ακτινογραφίες έδειξαν πως είχε πρόβλημα στην επίπλευση. Η αιτία άγνωστη, αλλά μπορεί να οφείλεται σε πνευμονική μόλυνση. Λαμβάνει αντιβιοτικά και ορό όμως αυτή τη στιγμή έχει ακόμη πρόβλημα ισορροπίας.