Βρέθηκε στην περιοχή: Πρέβεζα

Είδος τραύματος: Άγνωστο

Ιστορικό: Η «Θάλεια» ήρθε από την Πρέβεζα στις 28 Ιουλίου του 2017. Το καβούκι της χελώνας είναι 58.9 εκ. μήκους και ζυγίζει 28 κιλά. Διασώθηκε στην Πέλλα, από ένα μέλος του Δικτύου Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ, που έχει συνεισφέρει στη διάσωση πολλών χελωνών στο παρελθόν. Η Θάλεια, δεν έχει εμφανή τραύματα, και μέσω μιας εξέτασης αποκαλύφθηκε ότι  το πλάστρον  είναι μαλακό, πράγμα που κάποιες φορές καταδεικνύει ότι η χελώνα πάσχει από υποσιτισμό.
 

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ