Βρέθηκε στην περιοχή: Σκύρος

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Ανάρρωση