Βρέθηκε στην περιοχή: Σκύρος

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Ανάρρωση