Βρέθηκε στην περιοχή: Πειραιάς

Είδος τραύματος: Τραύμα στο πτερύγιο

Κατάσταση: Ανάρρωση