ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Εθελοντές part-time στο Κέντρο Διάσωσης

Πριν κάνεις την αίτηση, διάβασε προσεχτικά τις Γενικές Πληροφορίες και τις Οδηγίες Συμμετοχής
της περιοχής που ενδιαφέρεσαι. Θα τα βρεις στο μενού Γίνε Εθελοντής.

ΕΠΙΘΕΤΟ: (*)
ΟΝΟΜΑ: (*)
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: (*)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: (*)
Τ.Κ.: (*)
ΠΟΛΗ: (*)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: (*)
THΛ.: (*)
e-mail: (*)
Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου: (*)
Ημερομηνία γέννησης: (*)
Εθνικότητα: (*)
Φύλο: (*)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ: (*)
ΤΗΛ.: (*)
e-mail: (*)
Γλώσσες:          
  ΑΡΙΣΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΣ ΚΑΘΟΛΟΥ
Ελληνικά:    
Αγγλικά:  
Άλλες:          
Γερμανικά:
Ιταλικά:
Ρώσικα:
Γαλλικά:
Αλλη:
Οδήγηση:  
Δίπλωμα Οδήγησης (Ευρωπαϊκό ή Ελληνικό): NAI OXI
Αν ναι από πότε:
Δίπλωμα Οδήγησης (Διεθνές): NAI OXI
Αν ναι από πότε:

Αν είσαι κάτοχος Ευρωπαϊκού, Ελληνικού ή Διεθνούς διπλώματος αυτοκινήτου για τουλάχιστον 12 μήνες και είσαι πάνω από 21 ετών, τότε θα σου ζητηθεί να συμμετάσχεις στην βάρδια οδήγησης. Παρακαλώ ενημέρωσέ μας παρακάτω αν συμφωνείς με αυτό:

Συμφωνώ Διαφωνώ

   
Δεξιότητες   
Τεχνικές δεξιότητες-χειρισμός εργαλείων: NAI OXI
Ικανότητες παρουσιάσεων σε ευρύ κοινό: NAI OXI
Ικανότητες Marketing: NAI OXI
   
Εκπαίδευση:
Έχετε συμμετάσχει σε παρόμοια προγράμματα; ΝΑΙ ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ:
Πώς πληροφορηθήκατε για τα προγράμματα του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ; Από το website του Συλλόγου
Από το Facebook
Από το Instagram
Από άλλον εθελοντή
Ambassador του ΑΡΧΕΛΩΝ
Άλλο:
Έχετε συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ παλαιότερα; ΝΑΙ ΟΧΙ
Εάν ναι:  
πόσες φορές,
σε ποιο/α προγράμματα και ποιες χρονιές;
αναφέρετε αν ήσασταν ποτέ υπεύθυνος πεδίου:
Έχετε κάποιο θέμα υγείας να αναφέρετε που μπορεί να επηρεάσει τη συμβολή σας στο πρόγραμμα; (*)
(αλλεργίες, προβλήματα μέσης, εγκυμοσύνη, μεταδιδόμενα νοσήματα, μεταλλικό εμφύτευμα, κλειστοφοβία κτλ)
ΝΑΙ ΟΧΙ
Αν ναι ποιο θέμα υγείας: 
Σκοπεύετε να διεξάγεται κάποια έρευνα στη διάρκεια της εθελοντικής σας εργασίας;
(Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις Γενικές Πληροφορίες για να δείτε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διεξαγωγή έρευνας)
ΝΑΙ ΟΧΙ
Η συμμετοχή είναι στα πλαίσια κάποιου Ευρωπαϊκού (ERASMUS+ κτλ) ή άλλου προγράμματος:
(πχ. Πρακτική κτλ);
ΝΑΙ ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ παρακαλώ διευκρινίστε:
Περίοδος συμμετοχής (τουλάχιστον για 4 εβδομάδες)  
Aπό:
έως:
Θα ήθελα να συμμετέχω στο πρόγραμμα:
Επιλέξτε με "Χ" τις μέρες και ώρες σας επιλογής σας:
Ώρες Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
9.00-13.00
13.00-17.00
Σε ποιο τομέα ενδιαφέρεσαι να γίνεις εθελοντής(ρια);
Ενημέρωση Κοινού (Κέντρο Διάσωσης/θερινά προγράμματα πεδίου)
Περίθαλψη Τραυματισμένων/Άρρωστων Θαλασσίων Χελωνών (Κέντρο Διάσωσης)
Περιβαλλοντική Αγωγή (Κέντρο Διάσωσης)
Πρωινές παρατηρήσεις, Προστασία φωλιών (Αφορά μόνο τα θερινά προγράμματα πεδίου-πρωινές ώρες)
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβής:   (*)
Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τις πληροφορίες στο πεδίο «Γίνε Εθελοντής» της ιστοσελίδας του ΑΡΧΕΛΩΝ:   (*)
Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης & προστασίας των προσωπικών δεδομένων:   (*)

 

  

 

Navigation

Social Media