ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Μέτρα για τον COVID-19

Κατά το 2020 υπήρξε διαρκής αξιολόγηση της λειτουργίας του Κέντρου Διάσωσης και των προγραμμάτων στις παραλίες ωοτοκίας σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19. Εφαρμόστηκαν σχέδια και πρωτόκολλα για την συνεχή παρακολούθηση, ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση της πιθανότητας εμφάνισης κρουσμάτων μεταξύ προσωπικού και εθελοντών με βάση τα ισχύοντα μέτρα. Έτσι καταφέραμε να κρατήσουμε τον COVID-19 μακριά από τα προγράμματά μας.

Το ίδιο ελπίζουμε και θέλουμε να πετύχουμε και το 2021. Επιστρατεύουμε την εμπειρία μας και την ευελιξία μας για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία της δημόσιας υγείας που ισχύουν κάθε δεδομένη στιγμή στην Ελλάδα και διεθνώς.

Τι κάνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ

  • Διατηρούμε χαμηλό το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εθελοντών σε κάθε πρόγραμμα, έτσι ώστε να μη δημιουργείται συνωστισμός στους χώρους διαμονής και τα αυτοκίνητα
  • Εξασφαλίζουμε χώρους για αυτο- απομόνωση μικρού αριθμού ατόμων σε κάθε πρόγραμμα
  • Μειώνουμε το ρυθμό ανανέωσης των συμμετεχόντων, θέτοντας ως ελάχιστο χρόνο παραμονής τις 5 εβδομάδες (για μικρό αριθμό Ελληνόφωνων τις 3 εβδομάδες) και δίνοντας προτεραιότητα στις αιτήσεις όσων ζητούν συμμετοχή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 εβδομάδων
  • Ρυθμίζουμε τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης κάθε εθελοντή έτσι ώστε να διατίθεται θέση στον χώρο αυτο-απομόνωσης κατά την άφιξή τους και να μην υπερβαίνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Τι κάνουν οι εθελοντές - Τα παρακάτω μέτρα ισχύουν για όλους ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους ή αν έχουν εμβολιαστεί:

  • Όλοι όσοι φθάνουν στις κατασκηνώσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ ή στο Κέντρο Διάσωσης, είτε από το εξωτερικό, είτε από την Ελλάδα, πρέπει να παρουσιάσουν αρνητικό αποτέλεσμα σε μοριακό τεστ ανίχνευσης του COVID-19, που θα έχει γίνει μέσα σε 72 ώρες πριν την άφιξή τους. Τα αποτελέσματα του τεστ πρέπει να προωθούνται με e-mail στον Υπεύθυνο Εθελοντών, πριν φθάσει ο εθελοντής. Κανείς δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα αν δεν τηρηθούν τα παραπάνω.
  • Μόλις οι εθελοντές φθάσουν στην κατασκήνωση ή στο Κέντρο Διάσωσης, θα πρέπει να μείνουν σε αυτο- απομόνωση για 7 ημέρες, χρησιμοποιώντας τους καθορισμένους χώρους με ιδιαίτερη προσοχή. Άλλα μέλη των ομάδων θα φροντίσουν για τις προμήθειες, το φαγητό τους κλπ.
  • Στις κατασκηνώσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ και στο Κέντρο Διάσωσης είναι υποχρεωτική η εφαρμογή κοινωνικής αποστασιοποίησης και απολύμανσης χώρων και χεριών και η χρήση μάσκας όπως προβλέπεται κάθε φορά από τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
  • Αν, παρ’ ελπίδα, το τεστ προ της άφιξης είναι θετικό, ο εθελοντής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Εθελοντών έτσι ώστε να προγραμματιστεί εκ νέου η συμμετοχή του ή να ζητήσει την ακύρωσή της.

Τα παραπάνω μέτρα βασίζονται στην εμπειρία του 2020. Δεν αποκλείεται, φυσικά, να χρειαστεί να προσαρμοστούμε εκ νέου σε καταστάσεις όπως η επιβολή τοπικής καραντίνας σε διάφορες περιοχές του κόσμου, ή στις περιοχές των προγραμμάτων μας, σε τυχόν συνεχείς αλλαγές στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ή και ακύρωση πολλών πτήσεων.

Η τήρηση των παραπάνω και η αντιμετώπιση όποιων νέων καταστάσεων δημιουργηθούν λόγω της πανδημίας δεν θα είναι εύκολη. Θα χρειαστεί υπομονή και κατανόηση από όλους μας, αλλά αξίζει τον κόπο για να ολοκληρωθεί το έργο μας ως προς τις χελώνες για ακόμη μια χρονιά.

 

Δείτε τον Πίνακα Εθελοντικών Εισφορών

 

Navigation

Social Media