ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Μέτρα για τον COVID-19

Κατά το 2020 και το 2021 υπήρξε διαρκής αξιολόγηση της λειτουργίας του Κέντρου Διάσωσης και των προγραμμάτων στις παραλίες ωοτοκίας σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19. Εφαρμόστηκαν μέτρα για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης κρουσμάτων μεταξύ προσωπικού και εθελοντών, υπήρξε συνεχής παρακολούθηση του θέματος και αντιμετώπιση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις υγειονομικές αρχές.

Το ίδιο ελπίζουμε και θέλουμε να πετύχουμε και το 2022. Επιστρατεύουμε την εμπειρία μας και την ευελιξία μας για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία της δημόσιας υγείας που ισχύουν κάθε δεδομένη στιγμή στην Ελλάδα και διεθνώς. Καθώς οι συνθήκες διαβίωσης στις κατασκηνώσεις και στο Κέντρο Διάσωσης είναι ομαδικές, δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων.

Τι κάνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ

 • Διατηρούμε χαμηλό το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εθελοντών σε κάθε πρόγραμμα, έτσι ώστε να μη δημιουργείται συνωστισμός στους χώρους διαμονής και τα αυτοκίνητα
 • Εξασφαλίζουμε χώρους για αυτο- απομόνωση μικρού αριθμού ατόμων σε κάθε πρόγραμμα
 • Μειώνουμε το ρυθμό ανανέωσης των συμμετεχόντων, θέτοντας ως ελάχιστο χρόνο παραμονής τις 5 εβδομάδες (για μικρό αριθμό Ελληνόφωνων τις 3 εβδομάδες) και δίνοντας προτεραιότητα στις αιτήσεις όσων ζητούν συμμετοχή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 εβδομάδων
 • Ρυθμίζουμε τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης κάθε εθελοντή έτσι ώστε να διατίθεται θέση στον χώρο αυτο-απομόνωσης κατά την άφιξή τους και να μην υπερβαίνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
 • Παρέχουμε σαφείς οδηγίες στους εθελοντές και πρωτόκολλα αντιμετώπισης για διάφορες περιπτώσεις στους Υπεύθυνους Πεδίου, ακολουθώντας τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών.

Τι κάνουν οι εθελοντές - Τα παρακάτω μέτρα ισχύουν για όλους ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους:

 • Όλοι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αντίστοιχο πιστοποιητικό νόσησης από τον COVID-19, που να καλύπτει όλο το διάστημα παραμονής τους.
 • Όλοι όσοι φθάνουν στις κατασκηνώσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ ή στο Κέντρο Διάσωσης, είτε από το εξωτερικό, είτε από την Ελλάδα, πρέπει να παρουσιάσουν αρνητικό αποτέλεσμα σε μοριακό τεστ ανίχνευσης του COVID-19 (PCR) , που θα έχει γίνει μέσα σε 72 ώρες πριν την άφιξή τους. Τα αποτελέσματα του τεστ πρέπει να προωθούνται με e-mail στον Υπεύθυνο Εθελοντών, πριν φθάσει ο εθελοντής. Κανείς δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα αν δεν τηρηθούν τα παραπάνω.
 • Αν, παρ’ ελπίδα, το τεστ προ της άφιξης είναι θετικό, ο εθελοντής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Εθελοντών έτσι ώστε να προγραμματιστεί εκ νέου η συμμετοχή του ή να ζητήσει την ακύρωσή της.
 • Μόλις οι εθελοντές φθάσουν στην κατασκήνωση ή στο Κέντρο Διάσωσης, θα παραμείνουν σε αυτο- απομόνωση για 3 ημέρες, χρησιμοποιώντας τους καθορισμένους χώρους με ιδιαίτερη προσοχή και προφύλαξη. Άλλα μέλη των ομάδων θα φροντίσουν για τις προμήθειες, το φαγητό τους κλπ. Την 4η ημέρα, θα κάνουν σελφ τεστ και αν είναι αρνητικό, θα αρχίσει η συμμετοχή τους στα καθήκοντα του προγράμματος.
 • Στις κατασκηνώσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ και στο Κέντρο Διάσωσης είναι υποχρεωτική η εφαρμογή κοινωνικής αποστασιοποίησης και απολύμανσης χώρων και χεριών και η χρήση μάσκας όπως προβλέπεται κάθε φορά από τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
 • Αν, παρ’ ελπίδα, το τεστ μετά την αυτοαπομόνωση 3 ημερών στην κατασκήνωση ή στο Κέντρο Διάσωσης είναι θετικό, ο εθελοντής θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα για όσο διάστημα τα τεστ που κάνει παραμένουν θετικά (το πολύ μέχρι 2 εβδομάδες). Χώρος καραντίνας για θετικό κρούσμα θα αναζητηθεί κατά πρώτον στην κατασκήνωση ή στο Κέντρο Διάσωσης και δευτερευόντως εκτός αυτού, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες αρχές.
 • Στην περίπτωση θετικού κρούσματος COVID-19 κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα απαιτηθεί έλεγχος και εγρήγορση από όλη την ομάδα για να μην υπάρξει εξάπλωση του ιού και θα ακολουθηθούν οι ιατρικές οδηγίες και οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας.

Τα παραπάνω μέτρα βασίζονται στην εμπειρία του 2021. Δεν αποκλείεται, φυσικά, να χρειαστεί να προσαρμοστούμε εκ νέου σε καταστάσεις όπως η επιβολή τοπικής καραντίνας σε διάφορες περιοχές του κόσμου, ή στις περιοχές των προγραμμάτων μας, σε τυχόν συνεχείς αλλαγές στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ή και ακύρωση πολλών πτήσεων.

Αν χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στα παραπάνω μέτρα, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα οι συμμετέχοντες.

Η τήρηση των παραπάνω και η αντιμετώπιση όποιων νέων καταστάσεων δημιουργηθούν λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας δεν θα είναι εύκολη. Θα χρειαστεί υπομονή και κατανόηση από όλους μας, αλλά αξίζει τον κόπο για να ολοκληρωθεί το έργο μας ως προς τις χελώνες για ακόμη μια χρονιά. 

Δείτε τον Πίνακα Εθελοντικών Εισφορών

 

Navigation

Social Media