ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Ερωτήσεις για τον COVID-19

1. Υπάρχουν συγκεκριμένες αξιολογήσεις κινδύνου για τα προγράμματα;

A: Η λειτουργία του Κέντρου Διάσωσης και τα προγράμματα στις παραλίες ωοτοκίας ήταν σε συνεχή αξιολόγηση με βάση την επικινδυνότητα και τα μέτρα που λαμβάνονταν για την πανδημία του COVID-19, κατά τη διάρκεια του 2020. Εκπονήθηκαν σχέδια για την συνεχή παρακολούθηση και πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της πιθανότητας εμφάνισης κρουσμάτων μεταξύ προσωπικού και εθελοντών, που θα εφαρμοστούν και το 2021. Δείτε αναλυτικά όλα τα μέτρα σχετικά με τον COVID-19 που εφαρμόζονται.

2. Τι γίνεται αν ο εθελοντής δεν μπορεί να ταξιδέψει επειδή προσβλήθηκε ή υποψιάζεται πως έχει προσβληθεί από τον COVID-19;

Α: Σε κάθε περίπτωση, θα τον καλέσουμε να αναπρογραμματίσει το συντομότερο δυνατόν μετά την ανάρρωσή του. Θα χρειαστεί μια ανανεωμένη ιατρική γνωμάτευση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του προτού γίνει δεκτός ξανά στο πρόγραμμα.

3. Τι γίνεται αν ένας εθελοντής νοσήσει από τον COVID-19 κατά τη διάρκεια του προγράμματος;

Α: Η διαδικασία δέουσας επιμέλειας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πραγματοποιείται στο Κέντρο Διάσωσης και στα προγράμματα στις παραλές ωοτοκίας σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες σχετικές οδηγίες των αρχών. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εθελοντές πρέπει να έχουν τη δική τους ασφάλιση υγείας. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ προσφέρει ασφάλιση έναντι ατυχημάτων (μέχρι ένα ορισμένο οικονομικό όριο).

4. Θα επαναπροσδιοριστεί η συμμετοχή του εθελοντή λόγω του COVID-19 χωρίς έξτρα χρέωση;

Α. Σε περίπτωση που είναι εφικτός νέος προγραμματισμός για τον ίδιο τύπο προγράμματος (π.χ. παραλίες ωοτοκίας, Κέντρο Διάσωσης) και την ίδια διάρκεια συμμετοχής όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά, δεν θα υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις ούτε επιστροφές λόγω αλλαγών σε υψηλή / χαμηλή περίοδο.

5. Τι γίνεται αν η διάρκεια της τελικής συμμετοχής λόγω του COVID-19 είναι διαφορετική από την αρχικά συμφωνηθείσα;

Α: Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα τέλη συμμετοχής θα υπολογιστούν εκ νέου σύμφωνα με τις τελικές ημερομηνίες και θα ισορροπηθούν με επιπλέον πληρωμή ή μερική επιστροφή χρημάτων.

6. Τι γίνεται αν ένας εθελοντής επιθυμεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του λόγω του COVID-19;

Α: Εφαρμόζεται η πολιτική ακύρωσης που περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για αίτηση ακύρωσης λόγω COVID-19, που θα σταλεί σε διάστημα μικρότερο από 8 εβδομάδες. Δείτε εδώ

7. Τι γίνεται αν μέτρα που σχετίζονται με τον COVID-19 επηρεάζουν την ημερομηνία αναχώρησης ενός εθελοντή από ένα πρόγραμμα;

Α: Σε μια τέτοια περίπτωση, θα συζητήσουμε μαζί του τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου συμμετοχής του.

8. Πώς θα επηρεαστούν οι συμμετοχές σπουδαστών με πρακτική άσκηση σε σχέση με τον COVID-19;

Α: Όλα τα παραπάνω που αφορούν τους εθελοντές στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ ισχύουν και για την πρακτική άσκηση.

9. Τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ θα ισχύουν και για όσους έχουν εμβολιαστεί για τον COVID-19?

A. Ναι. Τα μέτρα εφαρμόζονται ανεξαρτητα από το αν οι συμμετέχοντες έχουν εμβολιαστεί ή από τη χώρα προέλευσής τους. Παρόλο που όσοι έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν αναμένεται να νοσήσουν από κορωνοϊό, είναι γνωστό ότι μπορεί να είναι φορείς του ιού και να τον μεταδώσουν σε άλλους.Αν νοσήσει ένας από την ομάδα, με ή χωρίς συμπτώματα, ρισκάρουμε να αποτύχει όλη η προσπάθεια.  

 

Δείτε τον Πίνακα Εθελοντικών Εισφορών

 

Navigation

Social Media