ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Ερωτήσεις για τον COVID-19

1. Υπάρχουν συγκεκριμένες αξιολογήσεις κινδύνου για τα προγράμματα;

A: Kατά τη διάρκεια του 2020 και 2021, η λειτουργία του Κέντρου Διάσωσης και τα προγράμματα στις παραλίες ωοτοκίας ήταν σε συνεχή αξιολόγηση με βάση την επικινδυνότητα και τα μέτρα που λαμβάνονταν για την πανδημία του COVID-19. Εφαρμόστηκαν μέτρα για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης κρουσμάτων μεταξύ προσωπικού και εθελοντών, υπήρξε συνεχής παρακολούθηση του θέματος και αντιμετώπιση των συμβάντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις υγειονομικές αρχές. Τα μέτρα αυτά θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, με ορισμένες βελτιώσεις, και το 2022. Δείτε αναλυτικά όλα τα μέτρα σχετικά με τον COVID-19.

Ε2. Χρειάζεται να έχουν οι εθελοντές πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης από τον COVID-19 ;

A: Ναι, το 2022 όλοι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αντίστοιχο πιστοποιητικό νόσησης από τον COVID-19, που να καλύπτει όλο το διάστημα παραμονής τους.

Ε3. Πρέπει οι εθελοντές να παρουσιάσουν αρνητικό αποτέλεσμα σε μοριακό τεστ ανίχνευσης του COVID-19 (PCR) , που θα έχει γίνει μέσα σε 72 ώρες πριν την άφιξή τους;

A: Ναι. Παρόλο που όσοι έχουν εμβολιαστεί ή αναρρώσει δεν αναμένεται να νοσήσουν σοβαρά από κορωνοϊό, είναι γνωστό ότι μπορεί να είναι φορείς του ιού και να τον μεταδώσουν σε άλλους. Για το λόγο αυτό, όλοι όσοι φθάνουν στις κατασκηνώσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ ή στο Κέντρο Διάσωσης, είτε από το εξωτερικό, είτε από την Ελλάδα, πρέπει να παρουσιάσουν αρνητικό αποτέλεσμα σε μοριακό τεστ ανίχνευσης του COVID-19 (PCR), που θα έχει γίνει μέσα σε 72 ώρες πριν την άφιξή τους. Τα αποτελέσματα του τεστ πρέπει να προωθούνται με e-mail στον Υπεύθυνο Εθελοντών, πριν φθάσει ο εθελοντής. Κανείς δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα αν δεν τηρηθούν τα παραπάνω.

Ε4. Τι γίνεται αν ο εθελοντής δεν μπορεί να ταξιδέψει επειδή προσβλήθηκε ή υποψιάζεται πως έχει προσβληθεί από τον COVID-19;

Α: Σε κάθε περίπτωση, θα τον καλέσουμε να αναπρογραμματίσει το συντομότερο δυνατόν μετά την ανάρρωσή του. Θα χρειαστεί μια ανανεωμένη ιατρική γνωμάτευση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, προτού γίνει δεκτός ξανά στο πρόγραμμα.

Ε5. Θα υπάρξει περίοδος αυτό-απομόνωσης μόλις κάποιος φθάσει στο πρόγραμμα ;

Α: Ναι, μόλις οι εθελοντές φθάνουν στην κατασκήνωση ή στο Κέντρο Διάσωσης, θα παραμένουν σε αυτο- απομόνωση για 3 ημέρες, φέροντας μάσκα προσώπου και χρησιμοποιώντας τους καθορισμένους χώρους με ιδιαίτερη προσοχή.

E6. Τι γίνεται αν ένας εθελοντής νοσήσει από τον COVID-19 κατά τη διάρκεια του προγράμματος;

Α: Στην περίπτωση θετικού κρούσματος COVID-19 θα ακολουθηθούν οι ιατρικές οδηγίες και οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας. Ακόμη και αν ένας άνθρωπος νοσήσει, με ή χωρίς συμπτώματα, η επιτυχία του προγράμματος θα κινδυνεύσει. Γι’ αυτό, θα απαιτηθεί μεγάλη προσοχή από όλη την ομάδα, για να μην υπάρξει εξάπλωση του ιού. Χώρος καραντίνας για θετικό κρούσμα θα αναζητηθεί κατά πρώτον στην κατασκήνωση ή στο Κέντρο Διάσωσης και δευτερευόντως εκτός αυτού, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Υπενθυμίζουμε ότι οι εθελοντές πρέπει να έχουν τη δική τους ασφάλιση υγείας.

Ε7. Θα υπάρχει έξτρα χρέωση αν επαναπροσδιοριστεί η συμμετοχή ενός εθελοντή για λόγους σχετικούς με τον COVID-19;

Α. Σε περίπτωση που είναι εφικτός νέος προγραμματισμός για τον ίδιο τύπο προγράμματος (π.χ. παραλίες ωοτοκίας, Κέντρο Διάσωσης) και την ίδια διάρκεια συμμετοχής όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά, δεν θα υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις ούτε επιστροφές λόγω αλλαγών σε υψηλή / χαμηλή περίοδο.

Ε8. Τι γίνεται αν η διάρκεια της τελικής συμμετοχής λόγω του COVID-19 είναι διαφορετική από την αρχικά συμφωνηθείσα;

Α: Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εθελοντική εισφορά θα υπολογιστεί εκ νέου σύμφωνα με τις τελικές ημερομηνίες και θα εξισορροπηθεί με επιπλέον εισφορά ή μερική επιστροφή χρημάτων.

Ε9. Τι γίνεται αν ένας εθελοντής επιθυμεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του λόγω του COVID-19;

Α: Εφαρμόζεται η πολιτική ακύρωσης που περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για αίτηση ακύρωσης λόγω COVID-19 εφόσον σταλεί σε διάστημα μικρότερο από 8 εβδομάδες. Δείτε εδώ σχετικά με τις πολιτικές ακύρωσης.

Ε10. Τι γίνεται αν μέτρα που σχετίζονται με τον COVID-19 επηρεάζουν την ημερομηνία αναχώρησης ενός εθελοντή από ένα πρόγραμμα;

Α: Σε μια τέτοια περίπτωση, θα συζητήσουμε μαζί του τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου συμμετοχής του.

Ε11. Πώς θα επηρεαστούν οι συμμετοχές φοιτητών/ σπουδαστών με πρακτική άσκηση σε σχέση με τον COVID-19;

Α: Όλα τα παραπάνω που αφορούν τους εθελοντές στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ ισχύουν και για την πρακτική άσκηση.

 

 

 

Δείτε τον Πίνακα Εθελοντικών Εισφορών

 

Navigation

Social Media