ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Αναφορές/Δημοσιεύσεις

ARCHELON PAPERS PUBLISHED IN SCIENTIFIC JOURNALS AND CONFERENCE PROCEEDINGS
(In chronological order)

The vast scientific work of ARCHELON can be seen in the large number of papers published mostly in scientific journals. We provide below a provisional list of all these papers; probably there are more which we couldn't locate. ARCHELON researchers and personnel as well as students working for ARCHELON have drafted these papers or co-authored them. Many of the papers below are accompanied by their full text in pdf format. You may download the papers you wish. In case you need a paper that does not appear as a pdf file, we may post a hard copy to you provided you send us your postal address at info@archelon.gr. Thank you!

 

Patel S.H., Panagopoulou A., Morreale S.J., Kilham S.S., Karakassis I., Riggall T., Margaritoulis D., Spotila J.R. 2015.

Differences in size and reproductive output of loggerhead turtles Caretta caretta nesting in the eastern Mediterranean Sea are linked to foraging site. Mar Ecol Prog Ser 535:231-241.

Stokes K.L., Broderick A.C., Canbolat A.F., Candan O., Fuller W.J, Glen F., Levy Y., Rees A.F., Rilov G., Snape R.T., Stott I., Chernov D., Godley B.J. 2015.

Migratory corridors and foraging hotspots: Critical habitats identified for Mediterranean green turtles. Divers Distrib 21:665-674.

Cardona L., Clusa M., Eder E., Demetropoulos A., Margaritoulis D., Rees A.F., Hamza A.A., Khalil M., Levy Y., Türkozan O., Marín I., Alex Aguilar A. 2014.

Distribution patterns and foraging ground productivity determine clutch size in Mediterranean loggerhead turtles. Marine Ecology Progress Series 497: 229-241.

Carreras C., Rees A.F., Broderick A.C., Godley B.J., Margaritoulis D. 2014.

Mitochondrial DNA markers of loggerhead marine turtles (Caretta caretta) [Testudines: Cheloniidae] nesting in Kyparissia Bay, Greece, confirms the western Greece unit and regional structuring. Scientia Marina 78(1): 115-124 doi: 10.3989/scimar.03865.27B.

Clusa Μ., Carreras C., Pascual M., Demetropoulos A., Margaritoulis D., Rees A.F., Hamza A.A., Khalil M., Aureggi M., Levy Y., Türkozan O., Marco A., Aguilar A., Cardona L. 2013.

Mitochondrial DNA reveals Pleistocenic colonisation of the Mediterranean by loggerhead turtles (Caretta caretta). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 439: 15–24.

Margaritoulis D., Rees A.F., Riggall T. 2012.

An increasing sea turtle population following 15 years of nest protection. Page 113 in Abstracts of 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Athens, 18-22 June 2012. Hellenic Zoological Society. 209 pp.

Rees A.F., Margaritoulis D., Newman R., Riggall R., Tsaros P., Zbinden J., Godley B.J. 2012

Ecology of loggerhead marine turtles Caretta caretta in a neritic foraging habitat: movements, sex ratios and growth rates. Marine Biology DOI 10.1007/s00227-012-2107-2.

Schofield G., Saravia V., Dean C., Gill B., Sourbes L., Katselidis K. A., Margaritoulis D., Karagouni A. D. 2012.

Assessing loggerhead hatchling emergence & predation rates at a densely nested loggerhead beach. Page 29 in Proceedings of the 29th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation (compilers: L. Belskis, M. Frick, A. Panagopoulou, A. Rees, K. Williams). Brisbane, Australia, 17-19 February 2009. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-630. National Marine Fisheries Service, Southeast Fisheries Science Center, Miami, USA. 192 pp.

Touliatou S., Tsaros P., Margaritoulis D. 2012.

An alarming increase of turtle strandings at Zakynthos. 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, 07 - 11 Μαΐου 2012, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

Margaritoulis D. 2011

Editorial: It’s the humans, stupid! Marine Turtle Newsletter 131: 1-2

Margaritoulis D., Chiras G. 2011

Scalation patterns of loggerhead turtles nesting in Laganas Bay, Zakynthos Island, Greece. Marine Turtle Newsletter 131: 29-31.

Margaritoulis D., Rees A. F., Dean C. J., Riggall T. 2011

Reproductive data of loggerhead turtles in Laganas Bay, Zakynthos Island, Greece, 2003-2009. Marine Turtle Newsletter 131: 2-6.

Margaritoulis D., Rees A.F. 2011

Loggerhead turtles nesting at Rethymno, Greece, prefer the Aegean Sea as their main foraging area. Marine Turtle Newsletter 131: 12-14.

Margaritoulis D., Touliatou S. 2011

Mediterranean monk seals present an ongoing threat for loggerhead sea turtles in Ζakynthos. Marine Turtle Newsletter 131: 18-23.

Zbinden J. A., Bearhop S., Bradshaw P., Gill B., Margaritoulis D., Newton J., Godley B. J. 2011

Migratory dichotomy and associated phenotypic variations in marine turtles revealed by satellite tracking and stable isotope analysis. Marine Ecology Progress Series 421: 291-302.

Navigation

Social Media